Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

"Aksjologiczne aspekty komunikacji"

Nakładem wydawnictwa UKW ukazała się praca zbiorowa pt. "Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa", zawierająca teksty wygłoszone podczas Forum Etyki Słowa, zorganizowanego przez naszą Katedrę i Stowarzyszenie Etyki Słowa w marcu 2018 roku. Redakcja naukowa książki to dzieło m.in. prof. Elżbiety Laskowskiej i dr hab. Iwony Benenowskiej, a wśród autorów rozdziałów znaleźć można też m.in. dra Wiesława Czechowskiego. Link:http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/aksjologiczne-aspekty-komunikacji-materialy-z-forum-etyki-slowa/