Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konferencja Język-Technologie-Internet

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Komunikacji Językowej (Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej) wraz z Katedrą Germanistyki oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej na temat: JĘZYK – TECHNOLOGIE – INTERNET.

Konferencja odbędzie się 9-10 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 11. 
Interdyscyplinarny cykl spotkań organizowany przez Komisję Językoznawczą BTN od roku 2005 poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z badaniem zależności pomiędzy językiem a innymi elementami rzeczywistości. Do tej pory konferencje poświęcony były następującym zagadnieniom: 

 • Język – historia – polityka(2006), 
 • Język – społeczeństwo – wartości(2007), 
 • Język – biznes – media(2008), 
 • Język – tekst – kultura(2009), 
 • Język – rytuał – płeć (2010), 
 • Język – natura – cywilizacja(2011),
 • zyk – wielokulturowość – tożsamość(2012), 
 • zyk – estetyka – sztuka(2013),
 • zyk –Urząd - Prawo(2014).

Zagadnienia związane z zakresem najbliższej konferencji mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • dyskurs w komunikacji internetowej i w nowych mediach (fora internetowe, portale społecznościowe i informacyjne, korespondencja elektroniczna, smsy, prasa internetowa; CB radio; analizy leksykalne, składniowe, stylistyczne, dyskurs a tożsamość itp.);
 • wykorzystanie komputerów w badaniach nad językiem (np. korpusy językowe, specjalistyczne programy komputerowe w badaniach ilościowych i jakościowych, badania statystyczne itp.);
 • wykorzystanie komputerów i Internetu w dydaktyce języka polskiego i języków obcych oraz w e-edukacji;
 • wykorzystanie komputerów w badaniach nad przekładem oraz w praktyce tłumacza (np. wykorzystanie oprogramowania SDL Trados itp. w pracy tłumacza, zagadnienie lokalizacji w tłumaczeniu gier komputerowych).

Strona interentow konferencji: btn.bydgoszcz.pl
Termin zgłoszenia mija 15 września.