Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konferencja SytKom 2016 z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat zbliżającej się konferencji "Sytuacja komunikacyjna i jej parametry" (zakładka 'SytKom 2016'). Tegoroczna edycja ma szczególny charakter - dedykowana jest Profesor Elżbiecie Laskowskiej. Zakres tematyczny konferencji wyraża się w jej tytule: "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania" i jest bezpośrednim nawiązaniem do naukowych pasji Pani Profesor - wartościowania w języku oraz reguł komunikowania.