Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowy numer telefonu do Katedry

Numer do Katedry w nowej siedzibie przy ul. Ogińskiego 16:
(52) 3236760