Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Dr hab. Iwona Benenowska "Przyjacielem Szkoły"

Dr hab. Iwona Benenowska uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy została 13 października 2017 roku uhonorowana tytułem Przyjaciela Szkoły. Pani Benenowska od lat współpracuje z tą placówką oświatową, m.in. uczestnicząc w Debatach Humanistycznych, programie Zdolni znad Brdy, przeprowadzając dyktanda, warsztaty, prelekcje popularyzujące wiedzę językową w zakresie poprawności, etykiety i etyki komunikacyjnej. Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.