Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

„Podziękowania – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach”

„Podziękowania – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach”

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach przy Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej serdecznie dziękuje za pomoc i zaangażowanie w organizację Olimpiady Wiedzy o Mediach:

Kierownikowi Działu Promocji UKW mgr. Sławomirowi Łanieckiemu

Pracownikom Działu Promocji UKW

Studentom kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” - Pani Angelice Olejniczak, Pani Ewie Gałek, Pani Alicji Cieślik i Panu Mateuszowi Dulowi

 

 

Przewodnicząca: dr hab. Grażyna Sawicka prof. UKW

Zastępca przewodniczącej: dr hab. Radosław Sajna

Sekretarz: dr Dominika Popielec

Członkowie komisji: dr Jarosław Reszka