Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Katedra dla Regionu – sesja popularnonaukowa

Pracownicy Zakładu Komunikacji Językowej i Dyskursu Medialnego naszej Katedry, doktoranci językoznawstwa oraz studentka  dziennikarstwa i komunikacji społecznej Joanna Kwaśniewska, przy współpracy z Działem Promocji UKW przeprowadzili 26 stycznia 2018 r. cykl wykładów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Program obejmował:

  • prezentację różnorodności oferty edukcyjnej UKW (pracownicy Działu Promocji UKW),
  • informacje dotyczące toku i form studiów na UKW, szczególnie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w specjalności – reklama, promocja, rzecznictwo prasowe (J. Kwaśniewska);
  • wykład z prezentacją multimedialną nt. etyki w reklamie (dr hab. I. Benenowska),
  • wykład z prezentacją multimedialną nt. gry językowej w reklamie (dr W. Czechowski),
  • wykład z prezentacją multimedialną nt. temat mechanizmów oddziaływań podprogowych w reklamie (mgr M. Wielgosz),
  • wykład z prezentacją multimedialną nt. funkcjonowania reklamy w radiu (mgr B. Małecka).