Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Oferta praktyk - RAPORT KOLEJOWY

Oferta praktyk - RAPORT KOLEJOWY

Redakcja Raportu Kolejowego"
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

zgłosiła chęć nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów dziennikarstwa. Redakcja wydaje dwumiesięcznik branży kolejowej oraz  nowy portal, przy tworzeniu których studenci bedą mogli zdobyć ciekawe doświadczenie.