Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami dziennikarstwa

Spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami dziennikarstwa

8 czerwca 2018 o godzinie 10.00 w auli Biblioteki Głównej UKW miało miejsce spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o fake newsach, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie serwisów prasowych oraz z jakich dziennikarskich źródeł warto korzystać, szukając informacji o Parlamencie Europejskim. W szczególności studenci mogli dowiedzieć się jak zweryfikować rzetelność informacji, skąd biorą się fałszywe informacje oraz poznać najczęstsze nieprawdy i manipulacje na tematy Unii Europejskiej publikowane w Polsce i na świecie.

Na zakończenie zaprezentowana została oferta programów stażowych dla absolwentów szkół wyższych i studentów (www.europarl.eu), program wyjazdów na sesje plenarne dla dziennikarzy oraz oferty pracy w instytucjach UE (www.epso.eu).