Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Książka dr Dominiki Popielec nt. dziennikarstwa śledczego!

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazała się monografia dr Dominiki Popielec pt.: "Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy". Publikacja stanowi próbę kompleksowego ujęcia dziennikarstwa śledczego jako jednego z niezbędnych elementów systemu demokratycznego.
Więcej na stronie Wydawnictwa