Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Wizyty profesorów z Finlandii, Ukrainy i Indii

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. wizytował w naszym Uniwersytecie (w ramach programu Erasmus+) prof. Raine Koskimaa, który jest założycielem i pracownikiem Centre of Excellence in Game Culture Studies na Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia). Poprowadził m.in. zajęcia groznawcze dla studentów humanistyki drugiej generacji, zajęcia na temat e-sportu dla studentów specjalności dziennikarstwo sportowe, a także wykłady otwarte dla innych chętnych. Ponadto, odbył szereg rozmów dotyczących potencjalnej współpracy, spotkał się m.in. z kierownikiem Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej dr. hab. Radosławem Sajną, profesorem uczelni.

prof. Raine Koskimaa:"First of all, I am very impressed by the breadth and quality of the game education at UKW. The close connection between the study programme and local game companies, including internships as part of the studies, is something we can certainly learn from. It was a nice experience to lecture to the UKW students, and there were good discussions after the lectures  - some of the student comments were really insightful! After this initial visit, I am seriously considering possible longer research visit to UKW in near future."

W dniach 6-14 maja gościliśmy prof. Lidię Smolę z ukraińskiego NTUU KPI (Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy - Politechniki Kijowskiej). Jej wykłady dla studentów dziennikarstwa (i innych chętnych) skupiały się na następujących tematach:
1. Information war: history, methods, trends.
2. Memes and mematic weapon.
3. Behavioral psychology.
4. Topical human challenges: psychological, political, social aspects.
Pani profesor wzięła również udział w międzynarodowej konferencji "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", zorganizowanej przez naszą Katedrę w dniach 7-8 maja 2019 r., wygłaszając referat pt.: "Fake news as part of Information Wars".

W dniach 20-24.05, natomiast, odwiedził nas Prof. Sukhnandan Singh z Indii, Dziekan Wydziału Komunikacji z Dev Sanskriti University (Head of Department of Journalism and Mass Communication), Haridwar, stan Uttarakhand. Wygłosił gościnne wykłady dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz innych chętnych na interesujące tematy:  

1. Positive journalism - its need and importance in the present media scenario and the role of Life management as the foundation.
2. Scientific spirituality - the evolving concept, and the need and importance of Spiritual Journalism.
3. Communication with special reference to Indian spiritual tradition & its global relevance.
4. Need and importance of intercultural communication in the era of global cultural conflicts - Key points.