Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zaprasza młodych badaczy mediów i komunikacji do udziału w IV Ogólnopolskim Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Tegoroczna edycja odbędzie się w Bydgoszczy, 4 grudnia 2019
roku. W tym roku praca będzie przebiegała w 4 grupach roboczych:
1. Dlaczego Google i Facebook muszą upaść?
2. Media audialne;
3. „Media pod lupą”;
4. Groznawstwo.