Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

II Edycja Programu Mentoringowego FMMiK PTKS II Edycja Programu Mentoringowego FMMiK PTKS

II Edycja Programu Mentoringowego FMMiK PTKS

Program Mentoringowy Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej jest adresowany do doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. To szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja formy współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. W ramach pierwszej edycji uczestnicy opublikowali artykuły naukowe w czasopismach i monografiach oraz wygłosili referaty podczas IV Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów.  Grono mentorów w drugiej edycji programu reprezentują kierownicy 9 sekcji badawczych działających w ramach Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Termin przesłania wypełnionego formularza upływa 29 lutego 2020 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy koordynatora programu dr Dominiki Popielec: dominika@popielec.pl