Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Odwołanie eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Mediach Odwołanie eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Mediach

Odwołanie eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Mediach

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach, kierując się wytycznymi zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o odwołaniu eliminacji centralnych Olimpiady w dniach 13 i 14 marca 2020 r.
Lista laureatów zostanie ustalona na podstawie punktacji z eliminacji okręgowych i opublikowana 13 marca br. Dyplomy i zaświadczenia będą wysłane pocztą. 12 najlepszych laureatów zostanie zaproszonych na Festiwal Natura – Kultura – Media im. Ryszarda Kapuścińskiego w październiku br., podczas którego zostanie przeprowadzony przewidziany w Regulaminie quiz oraz zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
Decyzja ta wynikała również z licznych rozmów przeprowadzonych z uczestnikami, nauczycielami i rodzicami drogą telefoniczną i mailową, w których sugerowali odwołanie finału Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach