Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Praca: na stanowisku profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów ogłasza konkurs na stanowisko:

Profesor uczelni 
Stanowisko:  Profesor uczelni, pracownik: badawczo-dydaktyczny 
Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach
Termin składania ofert: 22 czerwca 2020 r.
Treść ogłoszenia- profesor uczelni