Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Dr Marta Jaskulska w zespole doradców Ministra Rozwoju Dr Marta Jaskulska w zespole doradców Ministra Rozwoju

Dr Marta Jaskulska w zespole doradców Ministra Rozwoju

Dr Marta Jaskulska z naszej Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania, na wniosek podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, została powołana do zespołu doradczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.