Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowa książka Instytutu Nowa książka Instytutu

Nowa książka Instytutu

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazała się angielskojęzyczna książka pt. "Future of Media, Changing Journalism and New Communication" (red. R. Sajna-Kunowsky, A. Garczewska). Sześć rozdziałów w tej publikacji, będącej pokłosiem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej na naszej uczelni w 2019 roku, jest autorstwa pracowników naszego Instytutu. Ponadto, rozdziały napisali autorzy z innych polskich uczelni (UMK, UWM, UJ), a także z Węgier, Czech, Rosji i Ukrainy.

Link: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/future-of-media-changing-journalism-and-new-communication/