Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nauczanie zdalne od 17 X 2020 Nauczanie zdalne od 17 X 2020

Nauczanie zdalne od 17 X 2020

Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem JM Rektora UKW z 16 X 2020 r. informuję, że

- wszystkie zajęcia w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów, od dn. 17 X 2020 r. do odwołania, będą prowadzone zdalnie

- dyżury pracowników odbywają się zdalnie na platformie MSTeams.

z wyrazami szacunku

dr Anna Garczewska

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów UKW

 

KOMUNIKAT JM REKTORA UKW

W związku z zapowiedzianymi przez Prezesa Rady Ministrów ograniczeniami w działalności szkół wyższych od 17 października 2020 r., brakiem na chwilę obecną odpowiedniego rozporządzenia w tym względzie, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków wspólnoty uczelni: studentów, doktorantów i pracowników oraz konieczność ustalenia zakresu działania uczelni od soboty 17 października tymczasowo ustala się, co następuje:

- w okresie od 17 października do odwołania lokalizacji Bydgoszczy w obszarze czerwonym w rozumieniu § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.):

  1. wprowadza się nauczanie w formie zdalnej zgodnej z § 3 Zarządzenia Nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19),
  2. wprowadza się dyżury pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w formie zdalnej. Za harmonogramy dyżurów odpowiadają zastępcy ds. kształcenia jednostki prowadzącej kierunek studiów,
  3. spotkania organizacyjne ze studentami nie mogą odbywać się w grupach większych niż liczące 10 studentów.

Odpowiednie zarządzenie Rektora zostanie opublikowane po ogłoszeniu rozporządzenia rządowego w tej materii.

Prof. dr hab. Jacek Woźny
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 16 października 2020, godz. 10.15.

Operacje:
16-10-2020, 13:52
publikacja: Piotr Grenda
16-10-2020, 13:59
modyfikacja: Piotr Grenda