Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowe czasopismo socjologiczne Nowe czasopismo socjologiczne

Nowe czasopismo socjologiczne

Call for Papers Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology

Jak głosi legenda, David Bowie w maju 1973 roku przejeżdżał przez Polskę wracając z turystycznej wyprawy z Moskwy. Na Stacji Warszawa Gdańska pociąg miał kilkudziesięciominutowy postój techniczny, który brytyjski artysta wykorzystał, aby w sklepie muzycznym nabyć płytę analogową z pieśniami zespołu „Śląsk”. Echa tego przypadkowego spotkania, odnajdujemy dziś na jego płycie „LOW” w utworze „Warszawa”. Chcielibyśmy pójść tym śladem i dlatego postanowiliśmy podjąć tematykę wpływu polskiej kultury na szeroko rozumianą kulturę i technologię światową.

Zapraszamy do współtworzenia najnowszego numeru czasopisma Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, którego tematem uczyniliśmy 150 lat wpływu polskiej kultury na światową naukę, literaturę, muzykę, technologię.

Zachęcamy do podjęcia tematów z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, muzykologii, literaturoznawstwa, historii, które ustanowią w centrum polski akcent recepcji w światowych zasobach systemów kulturowych, które traktowane byłyby na dwóch różnych poziomach: 

  1. Jako wpływ polskiej kultury w postaci konkretnych nazwisk polskich twórców;
  2. Jako odbiór i obecność elementów polskiej kultury w twórczości obcych artystów, naukowców i innych twórców.

 Oczekujemy szczególnie tekstów, które dotykają poniższych zagadnień:

  • wpływ polskich naukowców na światową naukę, np. Aleksandra Czekanowskiego, Stefana Banacha

(z radością przyjęlibyśmy m.in. artykuły o twórczości Floriana Znanieckiego czy Ludwiga Gumplowicza);

  • wpływ polskich pisarzy, pisarek, poetów i poetek na światową literaturę (W. Gombrowicz, R. Gary, W. Szymborska, w nawiązaniu do ostatniego nazwiska poetki, z radością przyjęlibyśmy m.in. artykuły o twórczości polskich Noblistów);

- wpływ polskich kompozytorów, muzyków, ale także malarzy czy reżyserów poza granicami Polski (Mieczysław Weinberg, Zbigniew Preisner, Roman Polański, Zdzisław Beksiński);

  • recepcja polskiej nauki w światowej technologii (np. odkrycia protoplasty „doliny krzemowej” Jana Czochralskiego czy K-202 Jacka Karpińskiego)

- recepcja polskiej kultury w muzyce, nauce, literaturze, fotografii, filmie etc.

 

Termin nadsyłania abstraktów/konspektów: 

31 grudnia 2020 roku na adres: m.choczynski@uksw.edu.pl

Termin nadsyłania artykułów: 

31 stycznia 2021 roku na adres: m.choczynski@uksw.edu.pl

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i musi być dostosowany do standardów cytowania/przypisów podanych na stronie czasopisma (Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology). Prosimy o dołączenie krótkiego biogramu naukowego (500 znaków), afiliacji, listy prac cytowanych i streszczenia tekstu w języku polskim oraz angielskim ze słowami kluczowymi.

Redaktorzy prowadzący: Tomasz Michał Korczyński, Marcin Choczyński

Operacje:
01-12-2020, 12:43
publikacja: Piotr Grenda
01-12-2020, 12:44
modyfikacja: Piotr Grenda