Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konkurs: Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD Konkurs: Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Konkurs: Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zapraszamy do udziału w konkursie Debiut naukowy 2021 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD na innowacyjny artykuł naukowy i projekt

Dziesiątą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym (w tym w monografii, czasopiśmie naukowym, recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej) oraz wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie