Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowe książki profesora Piotra Siudy Nowe książki profesora Piotra Siudy

Nowe książki profesora Piotra Siudy

Ukazały się dwie nowe książki pod red. m.in. profesora Piotra Siudy. „Internet, zdrowie i choroba” (współredakcja z Magdaleną Plutą) oraz „Nowe technologie komunikacyjne – nowe wymiary lokalności” (współredakcja z Krzysztofem Stachurą) to monografie w serii wydawanej przez Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów. W tomach ukazały się teksty pracowników IKSiM – dr. Andrzeja Kmiecika oraz mgr. Krzysztofa Chmielewskiego. Seria nazwana jest „Kultura medialna i komunikacja społeczna”, a jej redaktorką jest dr Anna Garczewska.

Dwa pierwsze tomy pod red. Piotra Siudy do znalezienia na stronach Wydawnictwa UKW:

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/internet-zdrowie-i-choroba-powiazania-spoleczne-kulturowe-i-edukacyjnekultura-medialna-i-komunikacja-spoleczna-tom-2/

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/nowe-technologie-komunikacyjne-nowe-wymiary-lokalnoscikultura-medialna-i-komunikacja-spoleczna-tom-1/