Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowa seria: „Kultura medialna i komunikacja społeczna

Nowa seria: „Kultura medialna i komunikacja społeczna"

Z dużą przyjemnością przedstawiamy naszą nową serię wydawniczą: „Kultura medialna i komunikacja społeczna”.

Seria powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW, jest przestrzenią ich współpracy i miejscem publikacji prowadzonych badań.

Pomysłodawcą, twórcą oraz redaktorem naukowym serii jest dr Anna Garczewska.

Niniejszą serię patronatem naukowym objął Dyrektor Instytutu prof. Radosław Sajna-Kunowsky.

Opracowaniem redakcyjnym tomów w serii zajmuje się dr Katarzyna Wodniak.

Pierwsze dwa tomy współredaguje prof. Piotr Siuda.

W dwóch pierwszych tomach ukazały się teksty m.in. dr. Andrzeja Kmiecika oraz mgr. Krzysztofa Chmielewskiego.

Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom!

Seria obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej i różnych aspektów funkcjonowania mediów, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kultury medialnej, ludologii. 

„Kultura medialna i komunikacja społeczna” ukazuje się nakładem Wydawnictwa UKW.

Więcej informacji: TU