Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę związaną z Bydgoszczą Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę związaną z Bydgoszczą

„Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę związaną z Bydgoszczą”

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE I miejsce -7tys. zł brutto; II miejsce –5 tys. zł brutto; III miejsce –3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE I miejsce -5tys. zł brutto; II miejsce –3tys. zł brutto; III miejsce –2tys. zł brutto

NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC–1,5tys. zł brutto