Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Kosma Kołodziej Społecznikiem roku 2020 w konkursie Newsweeka

Kosma Kołodziej, student pierwszego roku socjologii na UKW został nagrodzony nagrodą specjalną konkursu Newsweeka o tytuł "Społecznika roku 2020" w specjalnej kategorii COVID-19 - wsparcie dla szpitali.

Nagrody w konkursie o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” przyznano już po raz dwunasty. Kapituła w składzie: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Renata Kim, szefowa działu społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia oraz Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej wyróżniła sześć osób, które działają na rzecz innych, inicjując szczególnie wartościowe oddolne działania, akcje i inicjatywy społeczne.

Kosma Kołodziej otrzymał nagrodę razem z bydgoską radną, Joanną Czerską-Thomas, która jest członkinią Rady Uczelni na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nagrodzeni pełnili funkcję koordynatorów w programie „Wsparcie dla Szpitala” w Bydgoszczy. Dzięki pomocy dobroczyńcom zorganizowali i prowadzili wzorowy system wsparcia, które zapewnił środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu dziewiętnastu szpitali oraz wielu placówek opiekuńczych na terenie naszego województwa.

- Szacujemy, że nasza pomoc wyniosła ponad ćwierć miliona złotych. Oczywiście wszystko to odbyło się dzięki wsparciu dobroczyńców. Za co im ogromnie dziękujemy - mówi Kosma Kołodziej.

Student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest z wykształcenia doktorem nauk o zdrowiu, ratownikiem medycznym oraz elektroradiologiem. Wykłada na Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wykluczenia społecznego oraz skutków tego zjawiska na zdrowie. Od wielu lat działa społecznie i charytatywnie. Przez ostatnie lata prowadził bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne. Od ponad roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania w Bydgoszczy. W 2020 roku za swoją działalność społeczną został nominowany do nagrody LGBT+ Diamods Award. Został także wyróżniony przez Prezydenta miasta Bydgoszczy za działalność wolontariacką w naszym mieście.

Link do wirtualnej gali: www.youtube.com