Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Radosław Sajna-Kunowsky, profesor uczelni w Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor naszego Instytutu dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, profesor uczelni został powołany na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Komitet ten został utworzony w PAN w 2021 roku dzięki staraniom środowiska badaczy naszej dyscypliny naukowej, a zwłaszcza pani prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwony Hofman.