Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Pomoc w przygotowaniu się do egzaminu wstępnego - humanistyka drugiej generacji