Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowa praca zbiorowa pod red. Andrzeja Tarczyńskiego, profesora uczelni

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazała się ważna praca zbiorowa pod redakcją dra hab. Andrzeja Tarczyńskiego prof. ucz. - kierownika Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania w naszym Instytucie, pt. "Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych".

W tomie znalazły się m.in. artykuły badaczy z naszego Instytutu, w tym redaktora tej książki, ale też dr Anny Pawiak, dr Aleksandry Nowakowskiej-Kutry, dr Marty Jaskulskiej czy dyrektora Instytutu dra hab. Radosława Sajny-Kunowskiego, prof. ucz.

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl