Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Publikacja Radosława Sajny-Kunowsky'ego w prestiżowym wydawnictwie Palgrave Macmillan

Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni opublikował artykuł pt. "Global Communication and Sustainable Development: From the Earth Summit in Rio 1992 to the Olympic Games in Rio 2016" - jako rozdział w książce pt. "The Palgrave Handbook of International Communication and Sustainable Development" (eds. M.J. Yusha'u & J. Servaes), wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan.

www.palgrave.com

link.springer.com