Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Wyróżnienia w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w Kolegium IV” w roku akademickim 2020/2021

Rada Kolegium IV na posiedzeniu 15 września 2021 r. przyznała wyróżnienia w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w Kolegium IV” w roku akademickim 2020/2021.

Wyróżnienie za najlepszą pracę licencjacką otrzymała Karolina Grzechowiak (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) za pracę „Hejt w mediach społecznościowych ze względu na wygląd zewnętrzny lub orientację seksualną w doświadczeniach ofiar” – promotor dr Aleksandra Nowakowska-Kutra.

Wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską otrzymał mgr Filip Wołek (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) za pracę „Zjawisko konwergencji mediów – kultura i rozrywka w przestrzeni cyfrowej na wybranych przykładach” – promotor dr Dominika Popielec.

Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy absolwent Kolegium IV za osiągnięcia pozanaukowe” otrzymała mgr Maja Szczepocka (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!