Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

pracownia telewizyjna pracownia telewizyjna

Zmiany kadrowe i nowy sprzęt w Instytucie

1 marca 2022 r. to data wprowadzenia nowej struktury w naszym Instytucie. Wszystkie katedry zostały wzmocnione kadrowo. Oprócz nowego pracownika Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych - dra Miłosza Markockiego, który rozpoczyna pracę w Instytucie (o czym mowa we wcześniejszej wiadomości), także w dwóch pozostałych katedrach pojawiają się nowe osoby.

Katedrę Socjologii Kultury i Komunikowania wzmacnia dr Anna Pawiak. Jej badania w ostatnich latach koncentrują się wokół takich problemów, jak implikacje nowych mediów w życiu rodzinnym czy wiarygodność nauczycieli akademickich w kontekście komunikacji niewerbalnej. Dr Anna Pawiak publikuje m.in. w poważnych czasopismach naukowych, takich jak "Media i Społeczeństwo" czy "Horyzonty Wychowania", a ponadto przykłada dużą wagę do kwestii etyki w działalności naukowej.

Katedrę Dziennikarstwa i Badań nad Mediami wzmacnia natomiast dr Anna Garczewska, która zajmuje się zagadnieniami prawa mediów, product placement czy pewnymi zjawiskami w filmach. Jest m.in. redaktorem serii "Kultura medialna i komunikacja społeczna" oraz wielu prac zbiorowych, publikując prace naukowe w języku polskim i angielskim.

Co ważne, Instytut wzmacnia się także pod względem infrastruktury - nowy sprzęt komputerowy uzyskało nasze Radio Uniwersytet, a dzięki wsparciu Władz Uczelni i Rzecznika UKW oraz zaangażowaniu naszego specjalisty m.in. od spraw technicznych mgra Piotra Grendy funkcjonuje już nowej jakości studio telewizyjne, które służy celom dydaktycznym (zwłaszcza na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz promocyjnym - dla całej Uczelni.