Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

get enrolled to the uninettuno university get enrolled to the uninettuno university

Nowa umowa międzynarodowa - UNINETTUNO

Naukowcy i studenci naszego Instytutu mogą korzystać z nowej umowy międzynarodowej, podpisanej w ramach programu Erasmus+ z uczelnią International Telematic University UNINETTUNO w Rzymie. Uczelnia ta oferuje studia online m.in. na kierunku 'global journalism' na poziomie magisterskim, a umowa przewiduje limity 2 wykładowców i 3 studentów w ciągu danego roku akademickiego.

Strona UNINETTUNO: www.uninettunouniversity.net