Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

lotyp NCN lotyp NCN

Piotr Siuda z grantem NCN OPUS na 1 milion złotych

Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na finansowanie grantu „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”. Projektem kierować będzie dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz., kwota finansowania to 956,620 złotych, a zadanie realizowane jest w ramach programu OPUS 22.

W projekcie bada się handel narkotykami w sieci, biorąc pod uwagę zarówno otwarty internet (np. social media, fora), jak również tak zwaną ukrytą/ciemną sieć (dark web). W międzynarodowym zespole znajdują się badacze z Polski i Finlandii (m.in. J. Tuomas Harviainen z Faculty of Information Technology and Communication Sciences w Tampere University). Dzięki badaniom można odpowiedzieć na szereg pytań – na przykład: jak funkcjonuje internetowa subkultura narkotykowa? Jakie są unikalne, lokalne cechy polskiego handlu narkotykami w internecie? Dlaczego handel online jest ważny w kontekście szerszych przemian technologii komunikacyjnych (algorytmizacja, naruszenia prywatności)? Co przykład Polski może nam powiedzieć na temat handlu narkotykami w ogóle?

Metodologicznie wykorzystuje się zarówno tak zwane big data (duże zbiory danych, na przykład ogromne ilości postów), jak i small data („małe dane”). Natural language processing (NLP), czyli przetwarzanie języka naturalnego, łączy się w projekcie z etnografią mediów cyfrowych oraz wywiadami pogłębionymi z członkami subkultury narkotykowej.

Gratulujemy kierownikowi grantu i życzymy udanych badań.