Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

biret na stosie monet biret na stosie monet

Stypendium Ministra dla dr Dominiki Popielec z Katedry Dziennikarstwa

W dniu 29 czerwca Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców z całej Polski. Nagrodzonych zostało 252 młodych, uzdolnionych badaczy, w tym 37 doktorantów. W tym gronie znalazło się także dwoje naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: dr Dominika Popielec oraz dr inż. Marcin Borowicz.

dr Dominika Popielec

Dr Dominika Popielec pracuje w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Jej zainteresowania obejmują: dziennikarstwo śledcze, rolę informacji we współczesnym świecie, relacje mediów i polityki, etykę mediów, nowe media, wybrane aspekty komunikacji (komunikacja dziennikarza z whistleblowerem, komunikacja w organizacji/firmie). W dotychczasowym dorobku naszej nowej stypendystki znajduje się ponad 30 publikacji, w tym jedyna dotąd monografia autorska dotycząca dziennikarstwa śledczego. Doktor Popielec uczestniczyła także, jako prelegent, w ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych przez wiodące ośrodki medioznawcze, jak również w konferencjach międzynarodowych o profilu medioznawczym - dwukrotnie w Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM w Szeged (2018) i Sofii (2019), a także Cyberspace 2018 w Brnie. Decyzją Komitetu Organizacyjnego z Uniwersytetu w Sofii prowadziła także panel naukowy podczas konferencji CEECOM 2019 w Sofii. Do sukcesów Pani doktor należy również organizacja panelu redakcyjnego z udziałem redaktora z Bułgarii z czasopisma "Media and Language" podczas konferencji CEECOM 2021 w Krakowie. Dr Popielec jest także członkiem Polskiego Towarzystwo Komunikacji Społecznej (przynależy do sekcji badawczych: „Studia nad Dziennikarstwem” i „Nowe Media”) oraz European Communication Research and Education Association (ECREA) - od września 2021 jest wiceprzewodniczącą zarządu sekcji Interpersonal Communication and Social Interaction.