Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Uniwersytet Palacky'ego w Ołumuńcu Uniwersytet Palacky'ego w Ołumuńcu

Współpraca Instytutu i Katedry Dziennikarstwa z Uniwersytetem Palacky'ego w Ołomuńcu

W ramach zainicjowanej współpracy z Uniwersytetem Palacky'ego w Ołomuńcu (Republika Czeska) dyrektor naszego Instytutu i kierownik Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky prof. uczelni wygłosił gościnne wykłady w ramach International Teaching Week "Ethics and Culture in Media Communication" (7-11 XI 2022 r.). Prof. Sajna-Kunowsky mówił m.in. o problemie etyki w polskich mediach oraz związku rozwoju nowych mediów z rewolucją genetyczną, odnosząc się do swoich najnowszych badań w tym zakresie.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr Anna Garczewska, reprezentująca również Katedrę Dziennikarstwa i Badań nad Mediami, wzięła natomiast udział w warsztatach naukowych pt. "Digital religion – online spirituality" (10-11 XI 2022 r.), wygłaszając referat pt. "Religion in the animated movies and tv series for children". Ponadto dr Garczewska uczestniczyła w spotkaniu online dotyczącym perspektyw dalszej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Palacky'ego.

Badacze z Uniwersytetu Palacky'ego gościli wcześniej na naszej międzynarodowej konferencji "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication" (7-8 V 2019 r.), wygłaszając referat, który znalazł się później w publikacji pokonferencyjnej pod red. R.Sajny-Kunowsky'ego i A. Garczewskiej: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/future-of-media-changing-journalism-and-new-communication/

Dzięki nawiązaniu współpracy w ramach programu Erasmus+ możliwa jest także wymiana studentów dziennikarstwa między obydwoma uniwersytetami.

Uniwersytet Palacky'ego to drugi najstarszy uniwersytet w Czechach, a badania nad komunikacją społeczną i mediami - zwłaszcza w zakresie etyki mediów - prowadzone są tam na Wydziale Teologicznym Św. Cyryla i Metodego, który był fundamentem powstania tego morawskiego uniwersytetu w 1573 roku. Co interesujące, w uniwersytecie tym studiował m.in. pionier genetyki Georg J. Mendel, którego 200-lecie urodzin obchodzone jest w tym roku, a płaskorzeźba przedstawiająca tę słynną postać widnieje na budynku wspomnianego wyżej wydziału.

Badania nad etyką mediów prowadzone są też przez Katedrę Dziennikarstwa i Badań nad Mediami naszego Instytutu, czego efektem była m.in. dwujęzyczna monografia pt. "Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne / Improving the Media. Selected Ethical and Legal Aspects" (red. R.Sajna-Kunowsky i A. Garczewska): https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/naprawic-media-wybrane-aspekty-etyczne-i-prawne/
Na temat etyki mediów i komunikowania publikują artykuły naukowe m.in. dr Dominika Popielec oraz dr Wiesław Czechowski z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami, wykorzystując swoją wiedzę również na zajęciach ze studentami.