Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Ludzie na konferencji, widok od tyłu Ludzie na konferencji, widok od tyłu

Aktywność konferencyjna Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania

Pracownicy Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania uczestniczyli w ostatnim czasie w ważnych konferencjach naukowych, prezentując wyniki swoich badań i nawiązując nowe kontakty naukowe. Dr Aleksandra Nowakowska-Kutra i dr Joanna Janiszewska wzięły udział w XVIII Zjeździe Socjologicznym „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje” w Warszawie (14-17 IX 2022 r.). Dr Nowakowska-Kutra zaprezentowała referat pt. „Opowieści o porodzie w świetle danych zbieranych przez ankietę Fundacji Rodzić po Ludzku w 2021 roku”, zaś dr Janiszewska wygłosiła referat pt. „Podróże, kontakty międzykulturowe, czas i przestrzeń w dobie pandemii. Refleksje i wspomnienia słowami autorek i autorów dzienników pandemicznych”.

Dr Elżbieta Pokorzyńska wystąpiła na konferencji „Libraria Gnieźnieńskie”, organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (27 X 2022 r.), przedstawiając referat pt. „Cech introligatorów poznańskich w XIX wieku”.

Niezwykłą aktywność konferencyjną wykazuje dr Marta Jaskulska, która w ostatnim czasie prezentowała referaty na konferencjach w Łodzi, Warszawie czy Gdańsku, a ponadto brała udział w konferencjach w Ljubljanie i Barcelonie, uczestnicząc w dyskusjach nt. zaangażowania organizacji społecznych w polityki publiczne.