Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Uczestnicy konferencji, zdjęcie od tyłu Uczestnicy konferencji, zdjęcie od tyłu

Aktywność konferencyjna Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami

Pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami uczestniczyli w ostatnim czasie w ważnych konferencjach naukowych, prezentując wyniki swoich badań i nawiązując nowe kontakty naukowe. Dr Dominika Popielec wzięła udział w VI Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych” (Gdańsk, 22-24 IX 2022 r.), prezentując referat pt. „Dziennikarstwo śledcze ma znaczenie. Analiza wybranych tekstów dziennikarskich w latach 2020-2021”.

Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky prof. uczelni uczestniczył w konferencji „Nowa rewolucja komunikacyjna”, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dniach 20-21 października 2022 r., przedstawiając referat pt. „Nowe media a rewolucja genetyczna i nowy wymiar komunikacji sieciowej”.

Dr Anna Garczewska wzięła udział w konferencji o charakterze warsztatu naukowego pt. "Digital religion – online spirituality" (10-11 XI 2022 r.), organizowanej przez Uniwersytet Palacky’ego w Ołomuńcu, wygłaszając referat pt. "Religion in the animated movies and tv series for children".

Dr Katarzyna Wodniak zaprezentowała projekt – „Przyjaciółka” – literatura w masowym tygodniku kobiecym (1948-1989) prezentacja założeń monografii., podczas X Spotkania Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych, Białystok 13-14 października 2022 r., zaś dr Bernadeta Iwańska-Cieślik przedstawiła referat pt. „XVIII-wieczne druki z Pomorza Gdańskiego i Warmii w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku” na konferencji pt. „Książka w Prusach Królewskich” (Elbląg, 24 XI 2022 r.).