Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Na zdjęciu: grupa młodych ludzi  w biurze Na zdjęciu: grupa młodych ludzi  w biurze

Studencka konferencja naukowa w IKSiM

Zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do udziału w studenckiej konferencji naukowej, która odbędzie się we wtorek 28.03.2023 r.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących mediów, w tym mediów społecznościowych, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, reklamy, socjologii, gier, e-sportu, czy innych zagadnień związanych ze światem wirtualnym lub współczesnymi problemami człowieka żyjącego w świecie przesyconego technologiami.

Referat może być ustny (bez prezentacji) lub połączony z prezentacją multimedialną. Można referat przygotować jednoosobowo lub w parach.

Uczestnictwo czynne wymaga zarejestrowania się (zgłoszenia tematu) do organizatora — dr Anny Garczewskiej. Uczestnictwo bierne (słuchacz) nie wymaga rejestracji — wstęp jest wolny dla wszystkich studentów UKW.

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień na adres: garczewska@ukw.edu.pl do 20.03.2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko studenta
  • rok i kierunek
  • tytuł referatu
  • krótki opis referatu (ok. 5-10 zdań).

Czas na prezentację referatu nie powinien przekraczać 20 minut.
Prelegenci otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
Oprócz panelu z referatami przewidziane są warsztaty studenckie.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Głównej UKW.

Program konferencji zostanie ogłoszony na stronie IKSiM i rozesłany uczestnikom
przed konferencją, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń (ok. 25.03.2023 r.).