Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
okładka publikacji - Leisure Studies The Journal of the Leisure Studies Association okładka publikacji - Leisure Studies The Journal of the Leisure Studies Association

Prestiżowa publikacja prof. Piotra Siudy

W czasopiśmie „Leisure Studies” ukazał się artykuł autorstwa Piotr Siudy, zatytułowany The problematic nature of evaluating esports’ “genuineness” using traditional sports’ criteria.

Publikacja ta rozpoczyna serię tekstów opartych na wywiadach dotyczących esportu i mediatyzacji sportu przeprowadzanych ze znanymi dziennikarzami sportowymi z największych polskich mediów. Piotr Siuda, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, realizował je razem ze współpracownikami z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Michał Jasny, Martyna Sitek oraz Dobrosław Mańkowski).

Czasopismo „Leisure Studies” jest prestiżowym, wysoko ocenianym i szeroko cytowanym periodykiem z obszaru sports sciences. Dodatkowo, regularnie publikuje prace związane z mediatyzacją sportu czy esportem. Pismo jest indeksowane w bazie Web of Science z Impact Factorem 2.531. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje za publikację 100 punktów.

Publikacja