Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
galeria zdjęć, romski malarz prezentujący swoje obrazy, rodzina romska przed domem galeria zdjęć, romski malarz prezentujący swoje obrazy, rodzina romska przed domem

"Kultura Romów" - zaprasza Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania

Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania UKW oraz Sekcja Socjologii Etniczności serdecznie  zapraszają na I spotkanie z cyklu: Romowie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2023 roku w Sali Pamięci Bydgoszczan w Bibliotece UKW na I piętrze, na ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

Goście:

Andrzej Grzymała-Kazłowski - absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium z zakresu cyganologii), cyganolog. Od ponad 20. lat związany z Romami sympatią, osobistymi relacjami, wspólną pracą. W latach 2001 – 2010 był głównym specjalistą do spraw romskiej mniejszości etnicznej w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji. Jest m.in. współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, odpowiadał za jego wdrożenie oraz koordynację na szczeblu centralnym. W latach 2006 – 2014 A. Grzymała-Kazłowski był ekspertem oceniającym wnioski składane do realizacji w ramach tzw. komponentu romskiego (Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Obecnie jest niezależnym ekspertem, wykładowcą, badaczem problematyki romskiej, fundatorem i właścicielem pierwszego, prywatnego Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie. Kolekcja to ponad 3000 eksponatów: dokumenty związane z historią Romów, archiwalne fotografie, w tym z okresu II Wojny Światowej, malarstwo, grafika, liczny zbiór kart pocztowych oraz trzy oryginalne, wagonowe wozy (typu ostrowskiego) polskich Romów z l. 50-60 XX w. Muzeum, wciąż jeszcze „w organizacji” prezentuje, na razie w sposób wirtualny www.romuzeum.pl, unikalny, największy pozostający w rękach prywatnych zbiór cyganaliów. 

Marlena i Tadeusz Bosman Krzyżanowscy - od 14-tu lat pracują jako asystenci edukacji romskiej, pomagając uczniom romskim uczących się w bydgoskich placówkach oświatowych w ich edukacji szkolnej. Bosman jest mediatorem pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów romskich. Organizuje uczniom romskim podręczniki szkolne oraz doposaża ich w dodatkowe przybory szkolne. Zapewnia dodatkowe godziny dla dzieci, które mają problemy z jakimś przedmiotem.

Wspólnie organizują wycieczki, wyjścia do kina, cyrku, na różne festiwale czy do opery dla dzieci romskich. Zadania te są finansowane dzięki dodatkowej subwencji oświatowej dla uczniów romskich.

Bosman jest prezesem dwóch romskich organizacji pozarządowych w Bydgoszczy: od 2005 r. Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen” , 0d 2015 r. FUNDACJI POD IMIENIEM BOSMANA.  Zajmuje się między innymi pomocą : bytową i urzędową dla swojej społeczności. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w Posiedzeniach Komisji Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Marlena jest wiceprezeską dwóch romskich organizacji pozarządowych. Była uczestniczką 3- tygodniowego międzynarodowego spotkania kobiet romskich w 2015 roku,  w Stanach Zjednoczonych. W ramach pracy w Stowarzyszeniu Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen” pozyskiwali dotacje od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na poprawę warunków bytowych ubogich rodzin romskich poprzez tworzenie łazienek i remonty w lokalach ADM, wymianę okien i drzwi.

W  FUNDACJI POD IMIENIEM BOSMANA prowadzą biuro romskie, gdzie  pomagają swojej społeczności w sprawach urzędowych. Piszą projekty dla dzieci i młodzieży romskiej i nie-romskiej związane z różnymi konkursami. Prowadzą Bibliotekę i Czytelnie Romską, w której znajdują się książki o tematyce romskiej, w języku romskim, polskim i angielskim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Prowadzą również świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży romskiej i nie-romskiej. Organizują  co roku Międzynarodowy Dzień Romów. Jak na prawdziwych Cyganów przystało zajmują się hodowlą koni.

Prowadzenie: dr Joanna Janiszewska, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury i Komunikowania  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkini zarządu sekcji Socjologii Etniczności. Zainteresowania prowadzącej skupiają się na relacjach międzyludzkich, komunikacji międzykulturowej, kwestiach etnicznych, migracyjnych, uchodźczych, romskich i polonijnych. Badaczka jakościowa, która doskonale czuje się w terenie.