Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
okładka  katechizmu, zdjęcie Ladewiga okładka  katechizmu, zdjęcie Ladewiga

Badaczki z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej w Bydgoszczy

W najbliższych dniach (29-30 maja) w Bibliotece UKW odbędzie się trzecia już edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych poświęcona popularyzacji myśli i sylwetki niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy Paula Ladewiga (1858-1940) pt. Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu biblioteki". Organizatorem konferencji jest Wydział Filozofii oraz Biblioteka UKW. W jej trakcie wyniki swoich najnowszych badań nad obecnością biblioteki w nowych mediach przedstawi dr Katarzyna Domańska; dr Bernardeta Iwańska-Cieślik naświetli kwestię bibliotek parafialnych w pierwszych wydawnictwach Drukarni Diecezjalnej we Włocławku (1906-1913) i dodatkowo poprowadzi jedną z sesji; z kolei dr Elżbieta Pokorzyńska zaprezentuje "Leksykon oprawoznawczy" – unikatową, pierwszą tego rodzaju pozycję na polskim rynku wydawniczym. W komitecie organizacyjnym konferencji zasiadła dr Katarzyna Wodniak.