Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Nowe publikacje pracowników Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych Nowe publikacje pracowników Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych

Nowe publikacje pracowników Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych

Ukazały się nowe publikacje pracowników Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych.

Dr Peter Makai opublikował tekst zatytułowany The Sacra Infermeria—a focus group evaluation of an augmented reality cultural heritage experience. Artykuł ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „New Review of Hypermedia and Multimedia” (Impact Factor 1.278, wskaźnik sukcesu: 7 procent).

Dodatkowo ukazał się artykuł doktora Makaia w The Palgrave Handbook of Intermediality – książce wydanej przez wydawnictwo Springer Nature. Peter Makai napisał rozdział zatytułowany Simulated Climate in Ecological Games: Mediating Climate Change to Endow Players with Transformative Agency. 

Natomiast w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Badania Gier „Homo Ludens”, ukazał się artykuł dra Majewskiego w zaległym numerze z 2022 roku.