Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
siedziba PAN siedziba PAN

Zgromadzenie Ogólne PAN powołało Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach - jako komitet naukowy

Dnia 22 czerwca br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (PAN) podjęło uchwałę o utworzeniu Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach - jako komitetu naukowego - w I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. To efekt rozwoju naszej dyscypliny w Polsce. Wcześniej - w roku 2021 - powołano przy PAN Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach jako komitet problemowy. Jego przewodniczącym została prof. dr hab. Iwona Hofman z UMCS w Lublinie, a w składzie Komitetu znalazł się m.in. profesor UKW i dyrektor naszego Instytutu dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz.
Powołanie komitetu naukowego naszej dyscypliny oznacza, że odbędą się pierwsze w historii wybory do Komitetu na pełną kadencję, rozpoczynającą się w 2024 roku. W wyborach będą mogli wziąć udział naukowcy prowadzący badania w naszej dyscyplinie w Polsce.