Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Images Images

Nowe publikacje pracowników Instytutu

Ukazały się nowe publikacje pracowników naszego Instytutu.

Dr Miłosz Markocki z Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych opublikował artykuł pt. "Total conversion mods: expanding beyond the original game" w czasopiśmie „Images” (100 punktów na liście Ministerstwa Edukacji i Kultury).

Dr Katarzyna Wodniak z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami opublikowała artykuł pt. "Tymczasem kryminały mają również swoje zalety" - polska proza kryminalna w "Przyjaciółce" w latach 1948-1989: od negacji do akceptacji" w czasopiśmie "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" (70 pkt. MEiN).

Dr hab. Andrzej Tarczyński prof. UKW - kierownik Katedry Socjologii Kultury i Komunikowania - w ostatnim czasie opublikował natomiast dwie recenzje dzieł prof. Janusza Mariańskiego w "Zeszytach Naukowych KUL" (które na liście MEiN mają 70 pkt.).