Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Dr Anna Garczewska na 16th Pan-European Conference on International Relations Dr Anna Garczewska na 16th Pan-European Conference on International Relations

Dr Anna Garczewska na 16th Pan-European Conference on International Relations

W dniach 6-9 września 2023 roku dr Anna Garczewska z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami naszego Instytutu wzięła udział w międzynarodowej konferencji „16th Pan-European Conference on International Relations”, która odbyła się w Poczdamie.
Jest to największa konferencja naukowa w Europie poświęconą problematyce międzynarodowej. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad tysiąc badaczy z kilkudziesięciu państw świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W ramach konferencji, która odbywała się w całości w języku angielskim, zorganizowano 48 sekcji tematycznych. Podczas wydarzenia w ramach sekcji „Popular Culture and World Politics” i panelu pt. „Popular Engagement in the Ukraine War” dr Garczewska wygłosiła referat pt. „Russia’s War on Ukraine in Political Cartoons”. Referat dotyczył analizy 35 rysunków satyrycznych opublikowanych przez autorów z 22 krajów, a dotyczących trwającej wojny na Ukrainie. Political cartoons publikowane online są nowoczesnym medium, wymagającym szczegółowych badań w zakresie deklarowanej dyscypliny. Omówione zagadnienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony pozostałych referentów oraz audytorium.