Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Ołomuniec Ołomuniec

Wizyta dr Anny Garczewskiej na Uniwersytecie Palacky'ego w Ołomuńcu

W ramach współpracy międzynarodowej między naszym Instytutem a Katedrą Studiów nad Komunikacją [Katedra komunikačních studií] Uniwersytetu Palacky'ego w Ołomuńcu dr Anna Garczewska odbyła szkolenie uniwersyteckie oraz poprowadziła zajęcia dla studentów w ostatnim tygodniu września br. Wyjazd sfinansowany był z programu Erasmus+. W planach jest dalsza współpraca dydaktyczna i naukowa między jednostkami obydwu uniwersytetów.
Badacze z Uniwersytetu Palacky'ego gościli m.in. na konferencji naukowej organizowanej przez nasz Instytut w maju 2019 r. pt. "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", a w roku 2022 na czeskiej uczelni gościł dyrektor naszego Instytutu dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. ucz., wygłaszając gościnne wykłady w ramach "International Teaching Week". Rozpoczęła się też wymiana studencka w ramach programu Erasmus+, do której zachęcamy naszych studentów.