Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny wita Kujawsko-Pomorskiego Komendanta WPSP nadbrygadiera Jacka Kaczmarka JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny wita Kujawsko-Pomorskiego Komendanta WPSP nadbrygadiera Jacka Kaczmarka

Współpraca UKW i naszego Instytutu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podjął współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. 13 grudnia br. JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny gościł Kujawsko-Pomorskiego Komendanta WPSP nadbrygadiera Jacka Kaczmarka wraz z Rzecznik st. bryg. Małgorzatą Jarocką-Krzemkowską. W spotkaniu uczestniczyli również Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni oraz dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. uczelni. Na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia strony ustaliły współpracę w zakresie szkoleń z komunikacji medialnej oraz praktyk dla studentów  kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Planowane jest rozszerzenie współpracy Uczelni i Komendy WPSP, obejmujące inne obszary działalności i kierunki studiów.