Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Artykuł dr Katarzyny Wodniak w "Studiach Kobiecych" i wykład na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej PAN

Dr Katarzyna Wodniak z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami naszego Instytutu opublikowała artykuł w prestiżowym Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych, wydawanym w Białymstoku pod tytułem "Studia Kobiece / Women's Studies" (140 pkt. na liście ministerialnej). Tytuł artykułu autorstwa dr Wodniak to: "Konstancja Hojnacka (ok. 1880–1943). Sylwetka publicystki dwutygodnika „Moja Przyjaciółka” ze Żnina".
10 stycznia br. natomiast dr Katarzyna Wodniak wygłosiła wykład na posiedzeniu Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pt. "Forma edytorska „Przyjaciółki” (lata 1957-1989)".

Gratulujemy!