Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Druga edycja konferencji MEDIA – CZŁOWIEK – ŚWIAT CYFROWY

Zapraszamy wszystkich studentów UKW do udziału w drugiej edycji konferencji MEDIA – CZŁOWIEK – ŚWIAT CYFROWY w dniu 19 marca 2024 r. Konferencja jest otwarta dla studentów wszystkich kierunków UKW, zachęcamy do prezentacji referatów dotyczących zagadnień związanych z mediami, światem wirtualnym lub współczesnymi problemami człowieka żyjącego w świecie przesyconym technologiami. Referat może być ustny (bez prezentacji) lub połączony z prezentacją multimedialną. Można referat przygotować jednoosobowo lub w parach.

Zgłoszenie zawierające dane studenta [imię, nazwisko, kierunek] oraz tytuł referatu należy przesłać do dnia 10 marca 2024 r. na adres: garczewska@ukw.edu.pl
Miejsce spotkania: Aula, Biblioteka Główna, 1 piętro, ul. Szymanowskiego 3
Program zostanie ogłoszony na stronie Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów do 15. marca 2024 r.