Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
okładka, niebieskie tło, flaga białoczerwona, tytuł i redakcja okładka, niebieskie tło, flaga białoczerwona, tytuł i redakcja

"Leksykon terminów medialnych" z udziałem prof. Sajny-Kunowsky'ego

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się obszerny, dwutomowy "Leksykon terminów medialnych" (red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Doktorowicz, P. Płaneta, R. Filas). Zawiera on zbiór terminów związanych z funkcjonowaniem mediów, ułożony alfabetycznie (tom 1: A-L, tom 2: M-Z). Wśród autorów haseł są medioznawcy z różnych polskich ośrodków akademickich, w tym dyrektor naszego Instytutu dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, prof. UKW. Jest on autorem hasła "Media w Brazylii" (tom 2), a jego wcześniejsze dzieła (m.in. książka pt. "Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego", Bydgoszcz 2013), znalazły się w bibliografii do innych haseł, poświęconych mediom w Hiszpanii, Portugalii, Wenezueli czy Ameryce Środkowej (ogólnie), w tym Kostaryce (osobno). Prof. Sajna-Kunowsky jest w Polsce pionerem badań nad mediami w państwach iberyjskich i latynoamerykańskich. "Leksykon terminów medialnych" został sfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Nauka dla Społeczeństwa".

Tom 1

Tom 2