Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
konsola sterująca Tricaster konsola sterująca Tricaster

Audiovisual workshop w Ołomuńcu

Szanowni Studenci,
zapraszamy do udziału w międzynarodowym programie warsztatów audiowizualnych w ramach Blended Intensive Programme (Erasmus+ Blended Intensive Programme organizowany przez uczelnię Palacky University w Ołomuńcu).

Audiovisual workshop to warsztaty dla studentów. Ich celem jest praktyczne rozwinięcie umiejętności kreowania audiowizualnego kontentu, zwłaszcza w zakresie reżyserii, edycji, aranżacji dźwięku i tworzenia dramaturgii.

Warsztaty składają się z serii spotkań:
1. jednodniowe warsztaty online: 30.09.2024, 21.10.2024, 2.12.2024
2. tygodniowe warsztaty w pracowniach Uniwersytetu Palackiego [Palacký University] w Ołomuńcu, w Czechach: 4-8.11.2024

W rekrutacji mogą brać udział studenci od drugiego roku studiów licencjackich (warunkiem udziału w Erasmusie jest ukończenie pierwszego roku studiów).

Na wyjazd przysługuje stypendium udzielone w ramach programu Erasmus. Stypendium wynosi 79 EUR/dzień pobytu. W przypadku podróży ekologicznym środkiem transportu - pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu to dodatkowo 50 EUR. Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności (potwierdzone) otrzymują dodatkowo 100 EUR na wyjazd i koszty ryczałtowe na podróż w wysokości 180 EUR (lub 210 EUR jeśli podróż odbędzie się ekologicznym środkiem transportu - pociąg, autobus, wspólne korzystanie z samochodu).

W formularzu zgłoszeniowym należy zadeklarować znajomość języka angielskiego. Studenci, którzy nie mają certyfikatu językowego (min. B1) będą pisali test w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

IKSiM UKW bierze udział w programie w ramach kontynuowania współpracy z Palacký University w Erasmus+.

oficjalna strona organizatora: https://www.ethicsinmedia.eu/bip

Serdecznie zachęcamy do podniesienia swoich umiejętności przydatnych w zawodzie dziennikarza i złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie IKSiM do 31 maja 2024 r.

Test dla osób, które nie mają certyfikatu potwierdzajacego znajomość języka angielskiego, odbędzie się 3 i 4 czerwca, w godz. 9.00-13.00 w Biurze Wpółpracy Międzynarodowej, ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pok. 161.